Leenders Architecten

Leenders Architecten ontwerpt Park Paviljoen Hulsthof.

Leenders Architecten heeft een uitgesproken visie op woningbouw. Of het nu gaat om projecten op het gebied van sociale woningbouw of om exclusieve woningbouw in de projectmatige of vrije sector, Leenders Architecten wil graag toevoegen. Dat betekent dat nimmer sprake is van ‘confectiebouw’, maar altijd van maatwerk.

Ontwerpen die volkomen zijn toegespitst op de wensen en ideeën van opdrachtgevers en die zich vrijwel altijd onderscheiden van anderen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt wordt van duurzame en milieubewuste materialen. Maar ook ontwerpen die zich onderscheiden vanwege de hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid op de langere termijn, bijvoorbeeld voor senioren of mindervaliden. De grote betrokkenheid van Leenders Architecten gedurende het gehele bouwproces wordt zonder uitzondering hoog gewaardeerd door opdrachtgevers.

Voor zorgbehoevenden is de woonbeleving niet anders, maar wellicht nog belangrijker zijn toegankelijkheid, aanpasbaarheid en flexibiliteit in de toekomst.

Wonen met zorgverlening kan op veel verschillende wijzen plaatsvinden, zowel individueel als collectief, voor zowel mensen met een geestelijke als met een fysieke beperking. Altijd zal echter de woonbeleving van het individu centraal staan. Zoals de individuele bewoners onderdeel uitmaken  van de maatschappij, zo maakt de huisvesting ook onderdeel uit van de buurt. Kleinschalige in de wijk ingepaste woon-zorgcomplexen voor  verschillende zorgverleners illustreren onze aanpak.

Met de opkomende vergrijzing en langere levensduur zullen er ook in de gebouwde omgeving veranderingen moeten ontstaan. Een ontwerp moet niet alleen volstaan voor de woonbehoeften van vandaag, maar zeer zeker ook aanpasbaar zijn aan de vragen in de toekomst. Door snel veranderende wetgeving,  bekostigingssystemen en doelgroepen wordt van ons als architectenbureau verwacht verder te denken.  Dit geldt natuurlijk ook voor de beheersfase, energiekosten en onderhoud moeten kostenefficiënt worden meegenomen in het ontwerp.