Labyrint Wonen

Klik om naar Labyrint te gaan

 

 

 

Labyrint Zorg & Werk heeft een vestiging op de locatie van Park Paviljoen Hulsthof, in het gebouw dat direct aan de Pastoor Van Doornstraat is gelegen. Labyrint biedt daar zorg aan haar cliënten maar biedt ook de bewoners van de appartementen van Park Paviljoen Hulsthof allerlei begeleidings-, gemaks-, hotel- en welzijnsdiensten aan. Zo kunt U het leven, precies naar Uw zin, vergemakkelijken en veraangenamen.

Situatie Labyrint

(Labyrint Zorg & Werk heeft haar hoofdkantoor in Sint-Oedenrode. Labyrint Zorg & Werk verzorgd woningen voor (jong) volwassenen met een normale begaafdheid en een autisme spectrum stoornis (ASS) of psychiatrische problematiek. In samenhang met de huurovereenkomst maken de bewoners gebruik van integrale begeleiding op de verschillende leefgebieden; werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding, financiën, woonbegeleiding, sociale participatie en zorg. Om de afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt te verkleinen heeft Labyrint Zorg & Werk dienstverlening passend bij de wensen en zorgbehoeften van de cliënt. Dit kan zijn op het gebied van zorg, wonen, scholing, werk, vrijetijdsbesteding of financiën. Samen met professionele en getrainde professionals worden cliënten begeleid naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. Labyrint Zorg & Werk biedt ambulante begeleiding, beschermd wonen en arbeidsmatige dagbesteding.)